Fabrieken voor creatieve productie

by CRTV

oud fabrieksgebouw dichtbij M50 Creative Zone te Shanghai - wachtend op nieuwe bestemmingTekst en foto’s: Harry den Hartog

In navolging van westerse experimenten met broedplaatsen in oude fabriekspanden, worden sinds kort ook in China creatieve clusters opgericht, op zeer grote schaal. Ook in de culturele sector wil China zich internationaal profileren als een belangrijke speler. Het Chinese broedplaatsenbeleid is gericht op verdere versterking van de economie en eigen concurrentiepositie.

oud fabrieksgebouw dichtbij M50 Creative Zone te Shanghai - gerenoveerd en hergebruiktAls gevolg van de Culturele Revolutie werden creatieve beroepen lange tijd met argusogen bekeken. Dat is nu aan het veranderen. Steden als Beijing, Hangzhou en Shanghai ontwikkelen zich momenteel van een industriële stad naar een op dienstverlening en internationale handel georiënteerde stad. In haar laatste twee vijfjarenplannen heeft China’s centrale regering de creatieve industrie als belangrijke pijler van de nationale economie aangewezen. Sindsdien zijn in de grotere steden vele tientallen creatieve clusters gerealiseerd in voormalige fabrieken.

Chengdu Music Park - hergebruikte fabriekspanden - 2

Vanaf eind vorige eeuw zijn op grote schaal de vaak verouderde en vervuilende fabrieken verplaatst van de stad naar nieuwe industrieterreinen in de suburbs en op het omringende platteland. Als gevolg hiervan zijn grote hoeveelheden oude fabrieksterreinen vrijgekomen voor nieuw gebruik. Vaak staan hier nog bouwwerken met een bijzonder karakter die nu als industrieel erfgoed een nieuwe invulling krijgen. Een belangrijk deel van de oude fabriekspanden is vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol en kan met deze nieuwe invulling behouden blijven. Cultuurhistorisch minder waardevolle locaties blijken, ook na een creatieve invulling, minder bestand tegen de ontwikkelingsdrang en vallen regelmatig onder de sloophamer waarna snel commercieel vastgoed wordt gebouwd.

Red Factory Art Zone Shanghai - tijdelijk hergebruik oud fabriekspand (Mao's Livehouse is inmiddels verplaatst) - 4

In navolging van de grotere Chinese steden, waait deze trend over naar omringende steden. De invulling van het begrip creatief is echter tamelijk ruim. Ook horecaondernemers, bruidsfotografen, toerisme en sport vallen hieronder. Vooral de goedkope huurprijzen hebben een grote aantrekkingskracht. De meeste initiatieven komen tot stand door samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en lokale overheden. Uitgezonderd enkele zeer geslaagde creatieve clusters ontstaan er steeds vaker projecten die door vastgoedontwikkelaars gebruikt worden. Hierbij wordt het creatieve element ingezet als een vorm van branding om de waarde van hun vastgoed te verhogen.

Red Factory Art Zone Shanghai - hergebruikte staalverwerkende fabriek - 1De broedplaatsen zijn desalniettemin een nieuwe vorm van publieke ruimte, die vooralsnog vooral wordt bezocht en gebruikt door het hoger opgeleide deel van China’s nieuwe middenklasse. China’s nieuwe creatieve sector is nu nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Maar op het gebied van mode, grafisch ontwerp, filmproductie en architectuur zal China komende jaren steeds vaker van zich laten horen. Hoewel nu nog in de marge, ontstaat een snel groeiende nieuwe internationaal georiënteerde generatie. Hopelijk zal deze generatie een eigen Chinese karakteristiek weten te ontwikkelen.

Wil je nog meer lezen van CRTV magazine? Word abonnee en je krijgt dit unieke blad thuisgestuurd!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

What do you think? :)