De VOC en het vissersleven in Taiwan: De zeebonken van AnpingDe zeebonken van Anping

by CRTV

Formosa

Tekst en foto’s: Alex van Egmond

Tainan, ten zuiden van Taiwan, bezit een aantrekkelijke haven in het Anping District. Het is een plek langs de westkust die ik graag aandoe voor inspiratie en ontspanning, aangezien het slechts een half uurtje fietsen is vanaf de universiteit waar ik studeer. In de haven heerst er dag in dag uit bedrijvigheid vanwege de lokale oesterindustrie. Een ideale plek voor de fotograaf in mij om het ruige vissersleven vast te leggen.

Natuurlijke baai

De gunstige ligging van Anping aan een diepe inham ging niet voorbij aan de VOC, die in 1624 een vaste kolonie stichtte op Taiwan, of Formosa, zoals de naam toen gold. De Hollanders bouwden een fort waarvan de overblijfselen heden ten dage nog te bezichtigen zijn en ze handelden van daaruit met het Chinese keizerrijk in o.a. Japanse zijde.

Over de jaren ankerden vele VOC-schepen in de natuurlijke baai onder de bescherming van zo’n 800 Hollandse soldaten in het fort. De Chinees/Japanse zeepiraat Koxinga maakte echter een einde aan het Hollandse bewind toen hij in 1662 met 20.000 manschappen het fort innam.

fort

Wie graag meer wil leren over de opkomst en ondergang van de VOC op Formosa kan ik aanbevelen om een kijkje te nemen in het Anping Tree House. De voormalige Nederlandse ambassadeur Menno Goedhart heeft daar in samenwerking met de lokale overheid een permanente expositie opgezet over de Hollanders op Formosa.

Vooral de uitbeelding van de overgave met levensechte wassenbeelden doet de wenkbrauwen fronsen, want de beelden van Koxinga en zijn maarschalken zijn in verhouding aanmerkelijk groter dan die van de Hollanders. Met deze buitenproportionele beelden blijken ook de Taiwanezen over een gevoel van nationalisme te beschikken, iets wat ze niet snel tonen.

Vissersleven

Naast de historische link, doet Anping haven mij voornamelijk denken aan de plek waar ik opgroeide. De Zuid-Hollandse badplaats Katwijk heeft van oorsprong ook een levendige vissersindustrie, al beperkt die zich meer tot visverwerking. Sinds de jaren zeventig heeft alle havenactiviteit zich namelijk verplaatst naar Scheveningen.

haven

Wanneer ik slenter langs de kade of langs het strand in Anping dan ruik ik het zilt van de zee, waardoor ik mij direct thuis voel. Regelmatig ben ik daar dan te vinden met mijn camera. Voor de kust liggen grote drijvers gemaakt van bamboe en piepschuim die van belang zijn voor de oesterindustrie.

schelpdier

De schelpdieren hechten zich aan de schuimblokken en worden om de zoveel dagen geoogst en vinden dan hun weg naar de restaurants en huishoudens op het vasteland. Daarnaast varen er vissersboten verder van de haven af om hun netten uit te gooien in de Straat van Taiwan. Een delicatesse die gevangen wordt, is bijvoorbeeld de shimu vis, beter bekend als de melkvis die het goed doet in een lokaal stoofpotje.

visnetten

Het is een rauw bestaan op het water, dat niet zonder gevaren is. Daarom offeren vissers voordat ze de zee opgaan aan de godheid Mazu (Matsu). Aangezien Taiwan een zeevarende natie is, mag het niet verwonderlijk zijn dat men overal tempels aantreft gewijd aan Mazu. Eén van de mooiste Mazu tempels is die van Anping natuurlijk.

En dat is in een notendop de geschiedenis, cultuur en het zeebonkenleven van Anping voor mij: Een oer-Hollandse vissershaven met een Taiwanees tintje.

vissersboot

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

What do you think? :)