Aflevering 1 Chi kung serie: Wuji, het open veld

by CRTV Magazine

• Tekst Pay-Uun Hiu • Foto’s Peter den Dekker
Artikel uit editie 21

In China hoort het bij het dagelijkse straatbeeld. Groepjes mensen die in opperste concentratie héél langzaam bewegen of zelfs minutenlang stilstaan. Tai chi chuan en chi kung zijn onderdelen van een eeuwenoude Chinese gezondheidstraditie die intussen ook een weg naar Westen heeft gevonden. Ook Nederland telt een behoorlijke hoeveelheid scholen op gebied van Chinese gezondheidsleer en vechtkunst. In een serie van vijf afleveringen gaan chi kung-instructeur Peter den Dekker en CRTV-redacteur Pay-Uun Hiu in op een aantal basisbegrippen en –principes van chi kung.

Chinese gezondheidsleer en vechtkunst (Chi Kung)

De oorsprong van het gedachtengoed waarop chi kung is gebaseerd, vind je zowel in het taoïsme als het boeddhisme. In een van de belangrijkste boeken van het taoïsme, de Daodejing, staat: “Dao bracht het ene voort, het ene bracht het tweede voort, het derde bracht tienduizend dingen voort. De tienduizend dingen dragen op hun rug het yin (陰) en omarmen van voren het yang (陽). En in de verbinding van deze twee vitale energieën, scheppen ze harmonie (道德經, 42).”

Chi kung (氣功) zou je kunnen zien als een vorm van het ene. ‘Chi’ betekent vitale energie, adem. ‘Kung’ is werken aan, het ontwikkelen en het cultiveren van vaardigheid en techniek. Chi kung is het ontwikkelen van de chi en vormt in de Chinese traditie  de basis van zowel de gezondheidsleer als de vechtkunst. De oefeningen van de chi kung zijn de fysieke uitwerking van de Chinese traditionele geneeskunde, die het lichaam onder meer ziet als een stelsel van meridianen die de chi transporteren. En chi kung is het vertrekpunt van alle vormen van Aziatische vechtkunst, zoals tai chi chuan en kung fu.

Chi moet stromen. Aan stilstaande energie heb je niks. Toch is stilstaan een van de belangrijkste onderdelen van de chi kungtraining. De trainingsvorm die zich specifiek richt op het stilstaan, heet zhan zhuang chi kung (站粧氣功): de chi kung van het staan als een boom. Door een tijdje in een van de chi kung-basishoudingen te staan, stimuleer je de bloedsomloop – zoals een boom z’n voeding haalt uit de wortels en via de stam transporteert naar alle takken en bladeren.

Aan het begin van alle staande training staat de wuji-houding. Wuji (無極) betekent letterlijk ‘geen uitersten’, geen beperkingen. Wuji is te vergelijken met een motor die in z’n vrij staat en stationair draait; met onbetreden grond waarin nog geen paden zijn uitgesleten.

Wil je nog meer lezen van CRTV magazine? Klik hier voor de volledige editie.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

What do you think? :)