Niet alle zwervelingen willen geholpen worden

by CRTV Magazine

Tekst en foto’s John-Boy Vossen
Artikel uit editie 20

Met de strenge winter in opkomst probeert de Chinese overheid er alles aan te doen om de dak- en thuislozen een warm en veilig onderkomen te geven. Vaak met, maar soms ook zonder succes.

Zwervelingen in China

Als ik een vraag stel over de drie honden op zijn kar, breekt hij zijn monoloog abrupt af. Snel wendt Zhang Yuzhao (57 jaar) het hoofd af in de hoop dat ik het niet zie. Zijn door modder bedekte handen willen de steeds roder en natter wordende ogen snel bedekken. Hij is te laat. De druppels vallen zichtbaar langs zijn zwarte nagels en handen op de grond. Dan is het stil. Met zijn hoofd naar de hemel gericht, komen er nog drie woorden uit zijn mond: “Het is lastig.”

Zhang Yuzhao is een van de vele zwervelingen in China. Dagelijks komen er honderdduizenden daklozen naar de circa 1400 opvangtehuizen die verspreid zijn over het economisch snelstgroeiende land ter wereld. Dankzij de regelgeving die sinds 2003 van kracht is, wordt er meer aandacht besteed aan deze sociaal kwetsbare groep. De Chinese overheid helpt tegenwoordig personen die ‘niet voor zichzelf kunnen zorgen, geen minimum inkomen hebben en geen vrienden of familie hebben die hun kunnen helpen’.

Niet alle zwervelingen willen geholpen worden’

Treinkaartjes
Naar het exacte aantal blijft het gissen, maar het Chinese Ministerie van Sociale Zaken maakte in 2008 bekend dat er 1,7 miljoen dak- en thuislozen zijn, van wie 188.000 personen de achttiende levensjaar nog niet bereikt heeft. Een groot aantal van deze zwervelingen verruilde het plattelandsleven voor een leven in de stad, hopend op een betere toekomst. Eenmaal aangekomen in de steden blijkt het echter bijzonder moeilijk om een baan te vinden. Uiteindelijk blijft er voor een grote groep daarom niets anders over dan een leven op straat.

De opvangcentra in China kopen daarom tegenwoordig treinkaartjes voor de daklozen, zodat ze eventueel terug kunnen gaan naar hun geboortedorp. Deze methode blijkt weinig effectief. De thuislozen verdienen met het verzamelen van plastic en papier in de grote steden per dag méér dan het werken op het platteland oplevert. Daarom keren veel zwervelingen na een kort bezoek aan hun geboortedorp snel weer terug naar de stad.

“Bovendien”, vertelt Xi Huohan, “willen niet alle daklozen geholpen worden.” De bewaker staat elke dag op wacht voor het populaire winkelcentrum Hualian in Wudaokou (Beijing) en ziet dezelfde gezichten dagelijks bedelen om geld. “De overheid kan ze niet dwingen om naar huis te gaan. Ze moeten het zelf willen. En zolang mensen geld en eten blijven geven, hebben ze die behoefte niet.”

Dak- en thuislozen in China

Hulp accepteren
Met de strenge winter opkomst probeert de Chinese overheid op allerlei manieren de thuislozen tóch over te halen om hun hulp te accepteren. Zo staat er bijvoorbeeld in Dalian, een grote stad in het noordoosten van China, 24 uur per dag een telefonische hulplijn paraat voor mensen die het nodig hebben. Daarnaast rijden er in Beijing elke dag minibusjes rond om te vragen of er zwervelingen zijn die een warme maaltijd of douche willen.

Voor Zhang Yuzhao gaat deze vlieger niet altijd op. Veel opvangcentra laten huisdieren niet toe. Hij moet dus af en toe kiezen tussen zijn drie beste vrienden en een warm bed. Met de rechtermouw van zijn versleten jas veegt hij de laatste tranen weg. Zijn ogen ontmoeten weer langzaam de mijne. Dan opent hij zijn mond. “Het is lastig”, komt er nog één keer uit.

Benieuwd naar andere artikelen van deze editie? Ga naar www.crtv.nl voor de volledige editie.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

What do you think? :)