Islam in China

by CRTV Magazine

• Tekst en foto’s: Tony Vingerhoets
Artikel uit editie 24

Als we het over de islam hebben dan denkt menigeen direct aan Arabische landen. Een enkeling weet dat bijvoorbeeld Indonesië met meer dan 200 miljoen de grootste moslimconcentratie ter wereld heeft. Moslims kom je overal ter wereld tegen en dus ook in China. China telt 23,8 miljoen moslims wat neerkomt op 1,8% van de Chinese bevolking. Inderdaad, een minderheid maar toch altijd aanzienlijk meer dan de Nederlandse populatie. En de islam heeft in China een rijke geschiedenis.

Islam in China

Het begon allemaal zo’n beetje rond het jaar 618 toen een Perzische delegatie de islam introduceerde. Maar het floreerde pas echt tijdens de Tang-dynastie. De kosmopolitische cultuur van de Tangdynastie had hechte banden met Centraal- Azië. Men dreef intensief handel met veel Arabische kooplieden die ironisch genoeg geen moeite deden om de islam te verspreiden omdat ze louter economische doelen nastreefden. Toch ontstond er belangstelling voor hun religie.

Tegen de tijd van de Song-dynastie speelden de moslims een belangrijke rol in de import- en exportindustrie. Tijdens de Yuan-dynastie (1271-1368) had China al een aanzienlijke moslimgemeenschap. De Mongoolse overheersers gaven hen zelfs een hogere status dan de inheemse Han-Chinezen. Daarnaast werden honderdduizenden moslimimmigranten geworven om de Mongolen te helpen met het beheer en de economische opbouw van hun snel groeiende imperium.

In de Ming-dynastie (1368-1644) hadden moslims een relatieve vrijheid, maar het overheidbeleid was erop gericht om minderheidsgroepen, zoals de moslims, te integreren met Han-Chinezen door gedwongen huwelijken. De inmiddels opgekomen Chinese upper class zag daar echter niet zoveel heil in en verbood hun kinderen te huwen met moslims. De Ming-keizer Hongwu besloot tot de bouw van meerdere moskeeën op verschillende locaties in China. Sommige staan er tot op de dag van vandaag.

De Qing-dynastie (1644-1911) werd getekend door onrust. De Qing-heersers behoorden tot de Manchu- minderheid. Er ontstond een islamitische opstand in het noordwesten als gevolg van een machtsstrijd tussen islamitische groepen. Onderdrukking door Qingambtenaren in Yunnan resulteerde in heftige Hui- opstanden die bloedig werden neergeslagen door de Manchuregering. Uiteindelijk herstelde de relatie tussen de Han-volkeren en Hui-moslims en kwam er weer rust.

Na de val van de Qing-dynastie richtte Sun Yat Sen de Republiek China op die toebehoorde aan de Han, Man (Manchu), Meng (Mongoolse), Hui (moslim), Tsang (Tibetaans) en Miao volkeren. Nadat Mao Ze Dong en z’n communisten Volksrepubliek China hadden uitgeroepen, werden religieuze gebouwen zoals moskeeën beschadigd, gesloten of gesloopt en Korans werden vernietigd door de Rode Gardisten. Tegenwoordig heeft de islam echter z’n vaste plaats in China gekregen.

Islam in China

Alhoewel je in alle uithoeken van China moslims tegenkomt, zijn ze sterk geconcentreerd in de provincies Xinjiang, Gansu, Qinghai en Ningxia. Het afgelopen jaar heb ik de laatste twee provincies bezocht en ik heb er inderdaad heel wat moskeeën en moslims gezien. Ongeveer 50% van de Chinese moslims vind je in Ningxia (Hui-minderheid) en een ruime 40% in de provincie Xinjiang (Uyghur-minderheid) die afgelopen jaren helaas het toneel is geweest van gewelddadige onlusten.

Tijdens mijn recente bezoek aan de provincie Ningxia had ik de gelegenheid het schitterende Hui Cultural Park te bezoeken waar een gigantische witte moskee staat. Ook het weelderig geornamenteerde interieur is een lust voor het oog. Bij een ander bezoek aan een kleine moskee mochten we binnen een kijkje nemen toen er een samenkomst was. Vanzelfsprekend heb ik daar wat foto’s van gemaakt, want zo’n kans krijg je niet elke dag.

Ook de mannen die buiten zaten tekletsen leverden mooie plaatjes op. In het verleden heb ik foto’s gemaakt in de schilderachtige moslimwijk in Xi’an dat tijdens de Tang-dynastie China’s hoofdstad was. De leden van deze kleine gemeenschap zijn afstammelingen van de Arabische kooplieden die zich in die tijd in Xi’an vestigden. Zij hebben nog steeds handelsbloed en ze verkopen in stalletjes vooral veel souvenirs aan dagjesmensen die de nauwe steegjes in hun wijk bezichtigen.

Al fietsend door de buitenwijken van Beijing kwam ik een hele tijd geleden een mooie moskee tegen. Er schijnt daar ook een moslimbuurt te zijn. In bijna elke grote Chinese stad vind je populaire islamitische restaurants met halalgerechten van lams- en schapenvlees. De moslimgemeenschap is volledig door de Han-Chinezen geaccepteerd en de gemeenschap leeft vredig met hen samen. Natuurlijk is er zo nu en dan oproer maar dat is niet exclusief voor moslims. In ons land is dat niet veel anders.

Als spiritueel bewogen mens heb ik een grote belangstelling voor wereldreligies waaronder de islam. Het is interessant om te zien hoe verschillende stromingen zoeken naar “het Ware” en feitelijk door hetzelfde venster kijken. Elke religie heeft z’n eigen kleur en dat verrijkt in mijn optiek de samenleving. Europa heeft inmiddels ook een behoorlijke moslimgemeenschap waar de meningen over verdeeld zijn, begrijp ik. Toch is en blijft wederzijdse acceptatie en begrip een groot goed!

Benieuwd naar andere artikelen van deze editie? Ga naar www.crtv.nl voor de volledige editie.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

3 thoughts on “Islam in China

What do you think? :)