All Events

Apr
19
Sat
Bijeenkomst Prestatiedruk bij Chinese jongeren @ Belvédère, Verhalenhuis Rotterdam
Apr 19 @ 11:00 – 15:00
Prestatiedruk Chinese jongeren

Prestatiedruk Chinese jongeren

Sinds Amy Chua in 2011 haar boek “Battle Hymn of the Tiger Mother” publiceerde, waarin ze haar strenge opvoedingstechnieken, waarbij ze niet schroomde om haar kinderen enorm onder druk te zetten, te kleineren en te bedreigen, beschreef, is er wereldwijd een debat ontstaan over opvoeding en cultuur. Veel Westerlingen vinden haar opvoedingstechnieken schokkend en volgens psychologen maakt ze zich schuldig aan psychologisch geweld.  Aan de andere kant zijn voor veel Chinese en Aziatische jongeren die in het Westen opgroeien deze opvoedingstechnieken heel herkenbaar.

Veel Chinezen zien deze opvoedingstechnieken als dè manier om hun kinderen te laten excelleren in hun leven. En inderdaad zie je dat veel Chinese jongeren het boven gemiddeld op school doen, een hoge opleiding genieten en een goede baan hebben.

Er is echter een keerzijde aan dit succes: veel Chinese jongeren hebben bewust of onbewust diepe littekens hier aan overgehouden. Je ziet vaak een verstoorde relatie met de ouders. Daarnaast voelen ze zich veelal gevangen door de verwachtingen van hun omgeving, zijn onzeker over hun eigen kunnen, weten niet goed wat ze eigenlijk in het leven willen buiten hun opleiding/carrière, of zijn ongelukkig met hun gekozen pad, maar zien geen uitweg naar iets beters. Ze zien zich vaak genoodzaakt om dit voor de buitenwereld en/of voor zichzelf te camoufleren of te compenseren. Immers, van Chinese jongeren wordt verwacht dat ze voldoen aan het perfecte plaatje.

CJO organiseert samen met Studio Zi als onderdeel van het project Face-It, dat taboe onderwerpen onder Chinese jongeren aankaart op 19 april 2014 een bijeenkomst in het Belvédère Verhalenhuis te Katendrecht (Rotterdam), waarbij dit thema in een ongedwongen sfeer besproken wordt, met als doel om jongeren bewust te maken van prestatiedruk, psychologisch geweld, de gevolgen ervan en wat je eraan kan doen.

Hiervoor hebben we 3 sprekers uitgenodigd: De Chinese psychologe Yuan Jing, geestelijk verzorger Pt. Mathura en hoofddocente Trade Management Asia aan de Hogeschool Rotterdam Cheryl Gerretsen.

Yuan Jing is een psychologe van Chinese afkomst met een eigen praktijk in Den Haag. Ze heeft ruime ervaring met het helpen van o.a. studenten en expats van Chinese afkomst die te kampen hebben met de gevolgen van prestatiedruk en psychologisch geweld: depressie, angsten, spanningsklachten, relatie/gezinsproblemen, identiteitsproblemen, negatief zelfbeeld en assertiviteitsproblemen. Opgegroeid in de Chinese cultuur kan ze makkelijk relateren aan de problemen binnen de Chinese gemeenschap. Bijkomend voordeel is, dat ze ook in het Chinees kan behandelen.

Pt. Mathura heeft als geestelijk verzorger te maken met een groot scala aan problemen, waaronder ook de gevolgen van prestatiedruk en psychologisch geweld. Ofschoon hij Hindoe geestelijke is, komen ook mensen met een Boeddhistische of Taoïstische achtergrond en zelfs Christenen en anders gelovenden bij hem. Voor veel mensen is de drempel om naar een geestelijk verzorger te gaan lager dan een psycholoog. Als klassiek opgeleide Hindoe priester, is hij van jongs af aan o.a. getraind om mensen met persoonlijke en relationele problemen te helpen en bij te staan.

Cheryl Gerretsen is hoofddocente Trade Management Asia aan de Hogeschool Rotterdam. Als hoofddocente heeft ze honderden studenten gecoacht in hun persoonlijke ontwikkeling en studie/carrière. Haar filosofie is om de potentie en talent van een persoon als uitgangspunt te nemen om ze te helpen zichzelf te ontwikkelen, hun eigen plaats te vinden en te motiveren. Omdat Trade Management Asia één van de populaire studies is onder Chinese jongeren, heeft ze veel ervaring met de specifieke problemen van deze groep en heeft ze talloze Chinese jongeren begeleid en geholpen.

Tijdens de bijeenkomst zullen de sprekers een korte lezing houden, waarna er ruimte is voor vragen en discussie met de sprekers en het publiek. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen bezoekers met elkaar interacteren.

Jun
2
Mon
De betekenis van Confucius @ Spui 25
Jun 2 @ 15:00 – 17:00
Confucius De gesprekken

Confucius De gesprekken

De betekenis van Confucius
Een gesprek van Wim Brands met Max Pam en Kristofer Schipper ter gelegenheid van het verschijnen van De gesprekken van Confucius vertaald door Kristofer Schipper.

Confucius De gesprekken
Gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian (ca. 145–86 v.Chr.).  Vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper

Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Hij is de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die dit land en zijn beschaving door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) zijn de fundamentele en daarbij ook de meest toegankelijke bron van zijn denken.

Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. In De gesprekken komt het taoïsme ook ter sprake.

Het confucianisme is tegenwoordig opnieuw actueel. Weliswaar is in de vorige eeuw  herhaaldelijk geprobeerd een einde aan deze levensbeschouwing te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat is onmogelijk gebleken. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Vandaag is Confucius overal weer in ere hersteld.

Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van De gesprekken  en voorziet het van een op het hedendaags onderzoek berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met dit werk verbonden biografie van Confucius door China’s grote historicus Sima Qian (ca. 145-86 v.Chr.) is eveneens toegevoegd.

Jun
26
Fri
Derde festival van de Chinese kalligrafie @ Benedenzaal Provinciaal Hof
Jun 26 @ 19:30 – Jun 28 @ 18:00

kalligrafie festival

In een tijd toen vrouwen geacht werden zich ver van geletterdheid te houden ontstond in China een uniek schrift. Eeuwen geleden  schiepen vrouwen in het zuiden van China een voor mannen ontoegankelijke  code, het nüshu of vrouwenschrift, waarin zij met elkaar hun  diepste zorgen en verzuchtingen deelden.

Het Chinese vrouwenschrift is het enige bekende vrouwenschrift ter wereld en werd ternauwernood van uitsterven gered.

Ann Ickx brengt brengt een aantal verhalen van vrouwen die zich uitdrukten in het vrouwenschrift naar de vertaling van W.L. Idema en begeleid op traditionele Chinese tweesnaar (erhu) door Fang Weiling.

Programma

  • Vrijdag 26  juni 2015, 19.30 – 21.30 uur:
    Voorstelling “Chinees Vrouwenschrift” door Ann Ickx met muzikale begeleiding door Fang Weiling.
  • Zaterdag 27 juni 2015, vanaf 17 uur, optreden van Feng Kaixuan, een kalligrafie die haar hele lichaam als penseel gebruikt.
  • Zaterdag  27 en zondag 28 juni 2015, doorlopend van 14 – 18 uur:
    Demonstratie van Chinese kalligrafen met gelegenheid tot zelf proberen.

What do you think? :)