Confucius De gesprekken

by CRTV

Confucius De gesprekken

Confucius De gesprekken

De betekenis van Confucius
Een gesprek van Wim Brands met Max Pam en Kristofer Schipper ter gelegenheid van het verschijnen van De gesprekken van Confucius vertaald door Kristofer Schipper.

Op 2 juni van 17.00 – 19.00 uur in Academisch-cultureel centrum Spui 25, Amsterdam

Auteur en uitgever stellen uw komst zeer op prijs. U kunt zich hier voor de presentatie aanmelden.

Confucius De gesprekken
Gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian (ca. 145–86 v.Chr.).  Vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper

Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Hij is de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die dit land en zijn beschaving door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) zijn de fundamentele en daarbij ook de meest toegankelijke bron van zijn denken.

Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. In De gesprekken komt het taoïsme ook ter sprake.

Het confucianisme is tegenwoordig opnieuw actueel. Weliswaar is in de vorige eeuw  herhaaldelijk geprobeerd een einde aan deze levensbeschouwing te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat is onmogelijk gebleken. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Vandaag is Confucius overal weer in ere hersteld.

Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van De gesprekken  en voorziet het van een op het hedendaags onderzoek berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met dit werk verbonden biografie van Confucius door China’s grote historicus Sima Qian (ca. 145-86 v.Chr.) is eveneens toegevoegd.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

What do you think? :)